16 maja 2018
17.30–19.30
DYSKUSJA. Miasto, dziki i trawniki. Jak żyją bioróżnorodne miasta.
Prowadzenie Jakub Głaz
Centrum Kultury Zamek (Scena Nowa), ul. Św. Marcin 80/82

 

Dyskusja będzie dotyczyła tego w jaki sposób można wzmocnić bioróżnorodność w Poznaniu? Czy potencjał przyrodniczy miasta jest właściwie wykorzystany? Co należy wzmocnić, a czego unikać w przekształcaniu krajobrazu i środowiska naturalnego? Czy stać nas na innowacyjne działania i które z nich warto wykorzystać w pierwszej kolejności? Czy bioróżnorodność to szansa na lepszą jakość życia w mieście?

Prelegenci:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja / Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego UAP/

Filip Kowalik – Miasto 2077

Marta Kepel – przyrodniczka, działaczka Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, które od niemal 25 lat chroni zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze. Autorka licznych inwentaryzacji i opracowań przyrodniczych w zakresie ssaków, w tym dotyczących miast. Edukatorka lubiąca pokazywać innym świat dzikiej przyrody. Prywatnie ‚wildlife watcherka’ i od 3 lat mieszkanka Poznania.

 

 

 


Bez kategorii Poznań design talks

16 maja 17.30-19.30

DYSKUSJA. Miasto, dziki i trawniki. Jak żyją bioróżnorodne miasta?