13 maja 2018
godz. 17.00-19.00

CINEMA DESIGN. 
Pasaż zielony/Pasaż różowy, ul. Św. Marcin 47


Ziarno. Nieznana historia, USA 2016, reż. Taggart Siegel i Jon Betz, 94 min.

Niewiele rzeczy na Ziemi jest tak cudownych i żywotnych jak nasiona. Czczone i cenione od zarania ludzkości. SEED: The Untold Story podąża za namiętnymi hodowcami nasion, chroniących naszą liczącą 12 tysięcy lat żywnościową tradycję. W ubiegłym wieku zniknęło 94% odmian nasion. Ponieważ firmy chemiczne zajmujące się biotechnologią, kontrolują większość naszych nasion, rolnicy, naukowcy, prawnicy i miejscowi hodowcy nasion walczą jak Dawidem z Goliatem, by bronić przyszłości naszej żywności. We wzruszającej historii ci mimowolni bohaterowie wzniecają na nowo utracony związek z naszym najcenniejszym zasobem i ożywiają kulturę związaną z nasionami. SEED przedstawia Vandanę Shivę, Dr. Jane Goodall, Andrew Kimbrella, Winonę Laduke i Raja Patela.

więcej: https://www.facebook.com/seedtheuntoldstory/videos/969437446498508/

 

13 of May 2018
5pm-7pm

CINEMA DESIGN. 
Pasaż zielony/Pasaż różowy, ul. Św. Marcin 47

SEED: The Untold Story”, USA 2016, dir. Taggart Siegel & Jon Betz, 94 min.

Few things on Earth are as miraculous and vital as seeds. Worshipped and treasured since the dawn of humankind. SEED: The Untold Story follows passionate seed keepers protecting our 12,000 year-old food legacy. In the last century, 94% of our seed varieties have disappeared. As biotech chemical companies control the majority of our seeds, farmers, scientists, lawyers, and indigenous seed keepers fight a David and Goliath battle to defend the future of our food. In a harrowing and heartening story, these reluctant heroes rekindle a lost connection to our most treasured resource and revive a culture connected to seeds. SEED features Vandana Shiva, Dr. Jane Goodall, Andrew Kimbrell, Winona Laduke and Raj Patel.

more: https://www.facebook.com/seedtheuntoldstory/videos/969437446498508/

 


Cinema design

13 maja 17.00-19.00

Cinema Design. Ziarno. Nieznana historia