17 maja 2018
godz. 18.00–20.00
Centrum Kultury Zamek (Kino Pałacowe), ul. Św. Marcin 80/82

CINEMA DESIGN. Growing Cities, USA 2013, reż. Dan Susman, 97 min.

Dokument, który bada rolę rolnictwa miejskiego w Stanach Zjednoczonych i zadaje pytanie, ile energii wnosi ono w ożywienie naszych miast i zmianę sposobu żywienia. Szukając odpowiedzi, filmowcy Dan Susman i Andrew Monbouquette wybierają się na wyprawę i spotykają się z ludźmi, którzy rzucają wyzwanie utartemu schematowi produkcji i dystrybucji żywności – po jednym pustostanie dachowym ogrodzie i kurniku na raz. Dołącz do nich, w trakcie odkrywania, że dobre jedzenie to nie jedyne zboże, jakie zbierają ci miejscy wizjonerzy. Produkują oni także silniejsze i bardziej żywotne społeczności.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AlSlkAB8cBo

 

English Version

17 of May 2018
6pm–8pm
Centrum Kultury Zamek (Kino Pałacowe), ul. Św. Marcin 80/82

CINEMA DESIGN
Growing Cities, USA 2013, dir. Dan Susman, 97 min.

A documentary film that examines the role of urban farming in America and asks how much power it has to revitalize our cities and change the way we eat. In their search for answers, filmmakers Dan Susman and Andrew Monbouquette take a road trip and meet the men and women who are challenging the way this country grows and distributes its food, one vacant city lot, rooftop garden, and backyard chicken coop at a time. Join them as they discover that good food isn’t the only crop these urban visionaries are harvesting. They’re producing stronger and more vibrant communities, too.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AlSlkAB8cBo

 


Cinema design

17 maja 18.00-20.00

CINEMA DESIGN. Growing Cities