12 maja 2018
godz. 19.00–20.30

Pasaż zielony/Pasaż różowy, ul. Św. Marcin 47

CINEMA DESIGN. Pokaz filmów krótkometrażowych. Green Shorts.

Wspólnie z Fundacja Ad Arte i Short Waves Festival prezentujemy zestaw “zielonych” filmów krótkometrażowych, poruszających zagadnienie obcowania człowieka z naturą i jego oddziaływania na środowisko. Autorzy filmów, świadomi realnych zagrożeń, jakie niesie ze są sobą niszczycielska moc człowieka, podejmują eko-tematykę bardziej lub mniej serio. Mimo, że wykorzystują do tego niekiedy zabawną formę, podszytą ironią czy czarnym humorem, to nie umniejszają wagi problematyki i zgodnie apelują o to samo – szacunek do Matki Ziemi.

W programie m. in.:

Nature: All Rights Reserved
reż. Sebastian Mulder, Holandia 2016, dokument, 22 min.

W świecie, w którym pierwotna natura zanika, wydaje się, że istnieje nowa forma natury: sztuczna. Ten eseistyczny dokument eksperymentalnie bada kontekst, doświadczenie i różne formy tej symulowanej natury.

 

Greetings from Kropsdam
reż. Joren Molter, Holandia 2017, fabuła, 24 min.

Lammert nie skrzywdziłby muchy. Mieszka ze swoimi gołębiami hodowlanymi i przyjaciółką Friedą w małej miejscowości Kropsdam. Jego spokojne życie zostaje zakłócone, gdy zaczyna być podejrzewany o zawarcie porozumienia z firmą energetyczną GreenNow, chcącą zbudować turbinę wiatrową ja jego ziemi.

 

Après le volcan (After the Volcano)
reż. Léo Favier, Francja 2016, eksperyment, 17 min.

Ziemia się trzęsie, popiół spada z nieba i jeszcze ten ogień, którego strażacy nie są w stanie ugasić. Mieszkańcy wsi postanawiają schronić się w lesie. Otoczeni dzikimi zwierzętami, rozpoczynają nowe życie.

 

Everything
reż. David O’Reilly, Irlandia 2017, animacja, 11 min.

“Everything” jest interaktywnym doświadczeniem, w którym wszystko, co widzisz jest tym, czym możesz się stać, od zwierząt po planety, galaktyki i nie tylko. To proces oparty na sztucznej inteligencji, symulacji systemów przyrody, oglądanych z punktu widzenia wszystkiego, co istnieje we wszechświecie.

ENGLISH VERSION

12 of MAY 2018
7pm -8.30pm
Pasaż zielony/Pasaż różowy, ul. Św. Marcin 47
CINEMA DESIGN. Screaning.Green Shorts.

Nature: All Rights Reserved
Sebastian Mulder, Holandia 2016, dokument, 22 min. 

In a world where the original nature is widely disappearing, there seems to be a new form of nature: artificial nature. The essayistic documentary examines the context, experience and various forms of this simulated nature in a experimental way.

 

Greetings from Kropsdam
Joren Molter, Holandia 2017, fabuła, 24 min.

Lammert wouldn’t hurt a fly. He lives with his fancy pigeons and his best friend Frieda in the small village of Kropsdam. His tranquil life is
disrupted when he is suspected of making a deal with the energy company GreenNow, in order to have a wind turbine built on his land.

 

Après le volcan (After the Volcano)
Léo Favier, Francja 2016, eksperyment, 17 min.

The earth quakes, ashes fall from the sky, and there’s this fire that firefighters don’t get to extinguish. The villagers decide to take refuge
in the forest. Surrounded by wild beasts, a new life begins.

 

Everything
David O’Reilly, Irlandia 2017, animacja, 11 min. 

Everything is an interactive experience where everything you see is a thing you can be, from animals to planets to galaxies and beyond. Everything is a procedural, AI-driven simulation of the systems of nature, seen from the points of view of everything in the universe.

time: 74 min.

 

 

 


Cinema design

12 maja 19.00-20.30

Cinema Design. Green Shorts