11 maja 2018 r.
Wernisaż godz. 18.30
Galeria Miejska Arsenał

Czym jest bioróżnorodność? 

Kuratorki: Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Agata Kulczyk

wystawa czynna do 12 – 19 maja 2018r.

Zachowanie bioróżnorodności warunkuje przyszłość na Ziemi. Wyjaśniamy jeden z aspektów tego złożonego pojęcia przedstawiając w formie graficznej informacje na temat hotspotów – miejsc o najbogatszej, a poważnie zagrożonej różnorodności biologicznej.

Praca nad projektem rozpoczęła się samodzielnymi poszukiwaniami zmierzającymi do poznania i zrozumienia istoty i licznych aspektów tego złożonego pojęcia. Efekty badań zostały przedstawione w formie roboczych diagramów i mapy myśli. Korzystając z tego zasobu do realizacji wybraliśmy tematykę hotspotów. Te punkty zapalne doskonale ilustrują wiele ważnych kwestii związanych z bioróżnorodnością.

Projekt Czym jest bioróżnorodność? został zrealizowany w roku akademickim 2017/2018 jako zadanie semestralne przez studentów Pracowni Grafiki Informacyjnej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Lucyny alejko-Kwiatkowskiej i dr Agaty Kulczyk.

Studenci:
Karolina Boruczkowska
Anna Grobelna
Anastasiia Hromak
Paulina Kołodzińska
Aleksandra Korzonek
Maria Kuzioła
Sara Mroczkowska
Marcin Taras
Barbara Urbańska

 

 


Wystawy

11 maja 18.30

Czym jest bioróżnorodność?