Wystawa: Urban Farming. INDEX: Design to Improve Life

Wernisaż: 11 maja 2018r, godzina 18.30

Galeria Miejska Arsenał, ul. Stary Rynek 6, Poznań

 

INDEX: Design to Improve Life® i Poznań Design Festiwal

INDEX: Design to Improve Life® to duńska organizacja non-profit o globalnym zasięgu. Inspirujemy, kształcimy i angażujemy innych w projektowanie zrównoważonych rozwiązań dla globalnych wyzwań. INDEX: Award jest największą na świecie nagrodą w dziedzinie designu. Dzieli się na pięć kategorii: Ciało, Dom, Praca, Zabawa & Nauka oraz Społeczność. Łączna pula nagród w wysokości 500 000 € jest dzielona równo pomiędzy zwycięzców każdej kategorii.

Podczas wystawy zaprezentujemy najciekawsze przykłady Finalistów i Zwycięzców INDEX: Award w latach 2013-2017

Kuratorki:

Mette Sindet Hansen – Dyrektor ds. strategii i partnerstw. Mette dołączyła do INDEX: team w 2007 roku. Od tego czasu zajmuje się opracowywaniem i funkcjonowaniem wszystkich większych projektów organizowanym przez dział techniczno-operacyjny w INDEX: Od 2015 roku Mette zajmuje się głównie rozwojem strategii INDEX: oraz krajowymi i międzynarodowymi projektami partnerskimi. Mette uzyskała licencjat z etnologii europejskiej na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz magisterium z zarządzania projektami na Politechnice
Kopenhaskiej.

Vittoria Casanova – Menadżer ds. inwestycji. Vittoria jest Włoszką. Uzyskała licencjat z projektowania produktu w Mediolańskiej Akademii Designu NABA oraz magisterium z zarządzania designem w Mediolańskiej Szkole Biznesu, Il Sole 24 ORE. Vittoria pracuje w INDEX: od 2015 roku. Odpowiada za badania i rozwój wszystkich projektów związanych z programem „Inwestycja w design usprawnia życie” (Design to Improve Life Investment). Jako wykwalifikowana projektantka, Vittoria zajmuje się komunikacją, koordynacją i reakcją na zmieniające się potrzeby innych projektantów, którzy są istotną częścią INDEX: family. Szefuje projektowi analizy danych, prowadzonemu wspólnie z Boston Consulting Group. Projekt dotyczy wszystkich wcześniejszych rozwiązań zgłoszonych do nagród INDEX: Award. Projekt ma na celu dokonanie wyceny firm i udowodnienie, że wartość firm projektowych polega nie tylko na zyskach finansowych, lecz także na ich pozytywnym wpływie na świat.

Partnerem wystawy jest firma AQUANET

 

RegenVillages, fot z zasobów: INDEX: Design to improve life

 

English Version

NDEX: Design to Improve Life® and Ponzan Design Festival.

INDEX: Design to Improve Life® is a Danish NPO with global reach. We Inspire, Educate and Engage in designing sustainable solutions to global challenges. INDEX: Award is the biggest design award in the world and is split into five categories: Body, Home, Work, Play & Learning and Community. A total prize sum of €500,000 is shared equally between the winners of each category.

Here you can see a selection of the best examples of INDEX: Award Finalists and Winners from 2013-2017

 

Mette Sindet Hansen – Strategy & Partnership Director. Mette joined the INDEX: team in 2007. She has since been involved in developing and running all large scale events heading up the INDEX: Tech & Operation department. From 2015 Mette has primarily been working on developing INDEX:’ strategy as well as being in charge of INDEX:’ national and international partnerships. Mette holds a Bachelor’s degree in European Ethnology from University of Copenhagen and a Master in Project Management from Copenhagen University College of Engineering.

Vittoria Casanova – Investment Manager. Originally from Italy, Vittoria holds a BA in Product Design from NABA, Design Academy in Milan, as well as a MA in Design Management at Business School, Il Sole 24 ORE, Milan. Vittoria has been working at INDEX: since 2015 and is responsible for the research and development of all initiatives related to the Design to Improve Life Investment program. As a trained designer, Vittoria is best tasked with communicating, coordinating and responding to specific and differing needs of the designers who become a vital part of the INDEX: family. She has taken lead on a data analysis project, with Boston Consulting Group, on all past INDEX: Award solutions to determine company valuations and prove that there is value in design companies that are not only making healthy profits, but also making a positive impact in the world.

 

 

Sundrop Farm, fot z zasobów: INDEX: Design to improve life


Wystawy

11 maja 18.30

Urban Farming. INDEX: Design to Improve Life